Durant tot l’any, una vintena de persones s’organitzen en comissions que es coordinen en una plenària mensual. Les comissions consolidades, obertes a la participació de qui vulgui, són:

Prepara el tema central sobre el que pivotaran les xerrades. Elabora i coordina el programa de continguts (disseny, contacte amb els ponents, gestió dels desplaçaments i allotjaments, gestió de les sales durant els dies de la Fira…)

S’encarrega de la planificació de tota l’estratègia comunicativa de la Fira, així com de dissenyar, generar i difondre continguts sobre la Fira a través de diferents canals digitals i offline. Coordina la creació de la imatge de cada edició i el marxandatge de la Fira, d’elaborar els materials, de coordinar la relació amb la premsa, d’actualitzar la web, etc.

S’encarrega de planejar la distribució de les expositores i la resta d’infraestructures necessàries per a la realització de la Fira.

S’encarrega d’interlocutar amb els paradistes, decidir els criteris d’ubicació dels mateixos en la Fira i coordinar tot el que fa referència a aquesta vessant “d’exposició” de la Fira.

La que s’encarrega de definir i cercar els voluntaris necessaris pel bon desenvolupament de la Fira i de coordinar la seva activitat els dies de la mateixa.

S’encarrega de l’elaboració i seguiment pressupostari, així com del tracte amb proveïdors.

La responsable de tirar endavant la jornada tècnica de divendres destinada a donar a conèixer la fórmula cooperativa i l’economia social al món empresarial convencional.

Sempre calen mans per a organitzar la Ponent FEST!

Així que si tens ganes de participar en alguna comissió, escriu-nos a fira@ponentcoopera.cat.