A la Fira d’Economia Social i Transformadora de Ponent pots viure experiències diferents, aprendre i conèixer una altra manera de relacionar-te amb el consum, l’economia de base, les cures, la sostenibilitat de la vida…

Les persones voluntàries són les encarregades de donar suport a la realització de la Fira: muntar, desmuntar, servir i dinamitzar activitats. Cadascuna de vosaltres és imprescindible perquè la Ponent FEST sigui un èxit. Gràcies per voler participar-hi com a persona voluntària!

Les dades que et demanem ens permeten situar-te en llocs del teu interès, poder obtenir millors resultats i facilitar-te un bon aprenentatge. Abans d’omplir el formulari, si us plau, llegeix les Condicions de participació del voluntariat:

  • La persona voluntària desenvolupa les seves funcions de forma lliure, gratuïta i responsable.
  • La durada d’aquest compromís s’estableix pel dia 7 i 8 de juny de 2019.
  • La persona voluntària està obligada a complir els horaris i les normes fixades per l’organització.
  • La persona voluntària es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir de les persones beneficiàries, conegudes en el marc de la seva tasca.
  • L’entitat té contractada una pòlissa d’assegurances amb ARÇ perquè el voluntariat estigui cobert dels riscos derivats de l’activitat que duu a terme i dels danys que, involuntàriament, pugui causar a terceres persones per raó de la seva activitat.
  • Tant la persona voluntària com l’entitat poden rescindir aquest conveni quan alguna de les dues parts ho cregui necessari.

INSCRIPCIONS TANCADES